KVKK DANIŞMANLIĞI
* KVKK ve GDPR kapsamında atamalar yapılması, görev tanımlarının oluşturulması ve ilgili personele eğitim verilmesi.
* Kişisel veri işleme envanterinin oluşturulması.
VERBİS kaydının yapılması.
Kişisel veri içeren fiziki ve dijital ortamların, görüntü kaydı, konum kaydı ve elektronik cihazlar ile ilgili uygulamaların tespiti, incelenmesi, belgelerin hazırlanması.
Yurt içi veya yurt dışına aktarılan verilerin, alıcıların tespit ve analizi, gerekli izinlerin alınması.
İnternet sitesi ve mobil uygulamaların incelenmesi, bilgilendirme ve sözleşmelerin hazırlanması.
Kişisel verileri işlenen/işlenebilecek kişilere yönelik sözleşmelerin, belge ve prosedürlerin oluşturulması.
Silinecek, yok edilecek ve anonimleştirilecek verilerin tespiti, saklanması ve imhası yönergelerinin hazırlanması.
KVKK kapsamında idari ve teknik tedbirlerin alınması.