logo

Bir danışmandan fazlası

Bir danışmandan fazlası
info@efa.com.tr
+90 344 2354500
 

Kvkk

KVKK uyum konusunda sektör lideri teknoloji ve uyum danışmanlığı veren hukuk şirketleriyle birçok sektörde verdiği danışmanlık ve destek hizmetlerinin başında gelmektedir. KVKK uyum süreci bir dönüşüm ile başlayan ve uyum sonrasında da uyumluluğun devamının sağlanması için tedbirin elden hiç bırakılmaması gereken bir süreçtir. EFA Bilişim tüm bu süreç boyunca ihtiyacınız olan gerekli tüm hukuki ve teknik desteği sağlar. KVKK Uyum Danışmanlığı ile kurumunuzun, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyumlu hale gelebilmesi için analizler, değerlendirmeler ve raporlamalar gerçekleştirilir.

Bir Danışmandan Çok Daha Fazlası