logo

Bir danışmandan fazlası

Bir danışmandan fazlası
info@efa.com.tr
+90 344 2354500

Danışmanlık Hizmetleri

Danışmanlık Hizmetleri

KVKK Uyum Danışmanlığı

KVKK uyum konusunda sektör lideri teknoloji ve uyum danışmanlığı veren hukuk şirketleriyle birçok sektörde verdiği danışmanlik ve destek hizmetlerinin başında gelmektedir. KVKK uyum süreci bir dönüşüm ile başlayan ve uyum sonrasında da uyumluluğun devamının sağlanması için tedbirin elden hiç birakılmaması gereken bir süreçtir.

EFA Bilişim tüm bu süreç boyunca ihtiyacınız olan gerekli tüm hukuki ve teknik desteği sağlar.
KVKK Uyum Danışmanlığı ile kurumunuzun, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyumlu hale gelebilmesi için analizler, değerlendirmeler ve raporlamalar gerçekleştirilir.

 

 

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Danışmanlığı

ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi güvenliği problemlerinin ele alinmasini, kurumun değerli varlıklarının tespit edilmesini ve bu varlıkların yönetilmesini destekleyen bir bilgi güvenliği yönetim sistemi standardidir. ISO 27001 küçük, orta ve büyük ölçekli her sektördeki işletmelerin bilgi güvenliği varliklarını yönetmelerine yardımcı olmaktadır.

Ayrica ISO 27001 ülkemizde belgelendirmeye tabi tutulması, düzenleyiciler tarafindan düzenlemelere konu edilmesi ve bilgi paylaşımını gerektiren tedarik süreçlerinde şartname şartlarından biri haline gelmesi nedeniyle popülerliği gittikçe artan bir standarttır.

 

Altyapı & Kurulum Mühendislik

Günümüz iş akış ve hizmetlerinin büyük çoğunluğu bilişim sistemleri üzerinden gerçekleşmektedir. Bundan dolayı bilişim sistemleri, özellikle verinin saklanması ve yedeklenmesi artik hayati önem taşımaktadır.

Veriyi saklayan sunucuların sürekliliğinin sağlanmasi, bulundukları sistem odalarının isi, nem, toz, yangın, su basması gibi her türlü olasılıklar için gerekli önlemlerin alınmasını gerektirir. Tüm bunların yanında sağlıklı bir kablolama, soğutma ve güç kaynakları sistemleri mümkünse yedekli olacak şekilde tasarlanmalı ve sistem odaları için uygulanmalıdır. Bu açıdan bakıldığında sistem odalarının dizaynı ve kurulumu oldukça komplekstir.

Kurumlar kendi veri merkezlerini kendi bünyelerinde bu şekilde oluşturacakları sistem odalarında veya bir servis sağlayıcısının tüm bu koşulları en sağlıklı şekilde sağladığı ve kiralama yöntemi ile hizmete açtığı data center kabinlerinde barındırabilirler. Servis sağlayıcılarının sağladığı veri merkezi çözümlerinde ihtiyaca bağlı olarak; komple rack kabin yanında sadece sunucu hizmeti veya sadece tek bir sanal sunucu hizmeti de alabilirler. Servis sağlayıcıları data center, sunucu barındırma, sanal sunucu, sinirsiz hosting, web hosting, kurumsal hosting, veri merkezi çözümleri, sunucu hizmetleri gibi birçok hizmet yelpazesine sahiptir.

 

Bulut Bilişim Strateji Danışmanlığı

Maliyet tasarrufu ve ölçeklenebilirlikten toplam dönüşüme ve daha hızlı inovasyona kadar her süreçte doğru hibrit çoklu bulut stratejisi elde edin, geri kalan süreçler bunu takip edecektir.

Net bir şekilde tanimlanmış bir uygulama planıyla uyumlu hale getirildiğinde, doğru kurumsal bulut stratejisi altyapınızı yaygınlaştırabilir, kurumsal çevikliği sağlayabilir ve dijital dönüşümü hızlandırabilir.

Uzmanlarımız, hızın artırılmasına ve rekabet avantajinin iyileştirilmesine yardımcı olan eyleme dönüştürülebilir bir yol haritasına dayalı olarak bulut: ilkelerinizi ve bulut ortamınızı özelleştirebilirler.

 

Kurumsal BT Mimarisi Danışmanlığı

Kurumsal mimari doğası gereği zoru başarmay gerektirir. Böyle bir çalışmada hedeflenen sonuçlara ulaşılabilmesi için kurum kültürüne ve koşullarına uygun yöntemlerin kullanılması ve üst yönetimin kabul ve desteğinin sağlanması anahtar niteliğindedir.

Bu genel prensipler doğrultusunda kurumsal mimarinin kurum kültürünün bir parçası haline dönüştürülmesi amacıyla sunulan danışmanlık hizmeti, “uzun solukk yaşam döngüsü süresince her aşamada gerekli yönlendirmelerin yapılmasını, gereken noktalarda destek verilmesini ve raporlama servislerini kapsar.