logo

Bir danışmandan fazlası

Bir danışmandan fazlası
info@efa.com.tr
+90 344 2354500

Yazılım Çözümleri

Yazılım Çözümleri

ERP Yazılımları

En genel biçimiyle ERP yazılım sistemleri, bir işletmede süreç içerisinde oluşturulan tüm bilgi akışının bütünleşmesini sağlayan yazılım paketleridir. ERP’nin açılımı Kurumsal Kaynak Planlaması (Enterprise Resource Planning) olarak adlandırmaktadır.

ERP yazılımları son yillarda önem kazanan ve dünya genelinde yaygın olarak kullanılan en gerekli ve en önemli üst düzey kurumsal bilişim yazılım sistemleridir. Bilişim çağında kurumsal işletmelerin rekabet edebilirliğinde ve süreçlerinin yönetiminde öne çıkan ERP, işletmeler için hayati derecede öneme sahip stratejik bir araçtır. ERP yazılımları sayesinde işletmeler, bir iş süreci ile diğer bir iş süreci, bir iş birimi ile diğer bir iş birimi, bir işletme ile diğer işletme arasındaki bağlantıyı gerçek zamanlı olarak kurabilir, hızlı ve daha kaliteli bilgiler elde edebilirler.

ERP projeleri hızlı ve büyük ölçekli faydalar sağlar. Bu faydalar maliyet tasarrufundan, verimlilik artışına kadar uzanırken; aynı zamanda çok daha etkili ve hızlı bir karar mekanizmasını yönetim kademesine kazandırmayı mümkün kılar.

 

Dijital İçerik Yönetimi

Müşterilerimizin sunucularında ve personellerinin bilgisayarlarında yer alan bilgi ve belgelerin sahip oldukları değerleri korumanin gerekliliği bilinciyle müşterilerimize hızlı, dinamik ve günümüz teknolojilerine uygun olarak, bilgi ve belge yönetimi eğitimi almış uzman kadrolarımızla dijital arşiv yönetim hizmeti veriyoruz.

Çalışmalarımızı, bilgi güvenliği ve depolama standartlarina uygun olarak, müşterilerimizin talepleri doğrultusunda yürütüyoruz. Böylelikle, dijital arşivlerin günün iş akışı içerisinde oluşan güncel belgeler ile entegre olarak kullanılmasını sağlıyoruz. Aynı zamanda, ihtiyaç duyulduğunda müşterilerimizin sunucularında yer alan arşiv niteliğindeki dijital belgelerine hızlı ve kolay bir şekilde ulaşmasını sağlıyoruz.

 

E-çözümler

E-Çözümler e-Fatura’dan e-İrsaliye’ye, bankacılık çözümlerinden yapay zekâ tabanli inovatif ürünlere kadar uzanan geniş bir yelpazededir. e-Devlet ürünleri kapsamında e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Irsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMMI, e-Müstahsil Makbuzu le-MM), e-Defter uygulamaları mevcuttur.